Arena2020 - en öppen innovationsarena för dagens och morgondagens utmaningar.     


Pågående dialogutmaning om framtidens äldrevård - öppen för dina idéer t.o.m 7 november 2015!  

Framtidens äldrevård i nätverkssamhället - i gränslandet mellan empati och hightech

Vi behöver lära nytt och hitta nya former för social omsorg - människa till människa - i en tid då tekniken gör sig alltmer intrång i vår vardag. Det är med digitalisering, automatisering och robotisering vi målar bilden av det framtida samhället - inte minst för den framtida äldrevården - men hur bör våra mänskliga behov möta teknikens lösningar under kommande år.

I ett framtidsperspektiv krävs innovativ samverkan mellan offentliga, näringsliv, forskare/akademi och civilsamhället/anhöriga. Därför testar vi nu en ny typ av öppet innovationssamarbete baserad på idésamverkan mellan deltagare från alla dessa fyra sektorer. 

Idéseminariet ägde rum 6 oktober i Uppsala med deltagare från samtliga fyra samhällssektorer.
Kvällens intressanta förslag till lösningar finns under fliken Pågående utmaningar.
Kom ihåg att du har möjlighet att lämna in egna förslag fram till 7 november 2015!